Startups och ledarskap

Startups och ledarskap

Vi pratar med Annika Lidne om Startup-bolag och ledarskap. Hur marknaden håller på att förändras, vilka mekanismer som gör att Startup-bolagen i Sverige placerar sig på den internationella marknaden och hur traditionella bolag utmanas. Annika Lidne driver Startupbolaget Dramatify som idag finns i 30 länder. Hon är journalist och copywriter i grunden, inledde sin bana på SVT för att därefter ta sig vidare till reklambranschen. I början på 90-talet upptäckte hon internet och -95 startade gick hon in i Webbyrå-världen. Det ena ledde till det andra; hon var med och byggde SL:s första Webbtjänst och webbtrading-motorn för Stockholmsbörsen som idag är Nasdaq. Efter några år som VD för en stor svensk koncern lämnade hon de traditionella bolagen till förmån för Startups. Annika är även huvudförfattare till Startupmanifestet, och är Senior Advisory Board Member i SUP...
Vad är en digitaliserad konferens?

Vad är en digitaliserad konferens?

Digitaliseringen ställer nya krav och ger nya möjligheter att arbetar tillsammans både internt och externt på företag. Med digitaliseringen kommer förändrade beteenden både i privatlivet, hur vi konsumerar och söker information och i yrkeslivet, hur vi jobbar tillsammans och kommunicerar som organisation. Men konferenserna ser ofta ut som de alltid gjort. En ”okonferens” eller ”unconference” bryter mönstret för det är en konferens i open space-format vilket betyder att konferensen inte har en given agenda med förutbestämda talare. I stället ger det möjlighet för samtal att ta plats och form under vägs gång. Med anledning av att #HRunconf står för dörren, en konferens som samlar HR-Sverige i ett open space-format har vi träffat Microsofts Leif Sunesson som jobbat med ledarskap i en digitaliserad organisation under flera år samt Henrik Ladström från Knowit HRM som stöttar organisationer in i det digitaliserade arbetet och dess fördelar och...
The whole world is looking at Stockholm!

The whole world is looking at Stockholm!

Det vi tror är ett normalt sätt att utveckla affärer på är egentligen radikalt, det säger Terrence Brown, om den svenska startup-scenen. Terrence är Chef på Enheten för Affärsutveckling och Entreprenörskap vid Skolan för industriell teknik och management på KTH. Sverige ligger i toppen för entreprenörskap, Start-up och innovation sett ur ett globalt perspektiv. Många länder har försökt kopiera Silicon Valley, men det är svårt. Innovation går inte att kopiera. I det här samtalet undrar vi naturligtvis vad hemligheten är. Svaren är många och inte entydiga. Silicon Valley har växt fram ur sin unika kultur och detsamma gäller Sverige. Komponenterna i den positiva utvecklingen är flera. Men Sverige/Stockholm har inte försökt att kopiera Silicon Valley, utan istället har utvecklingen skett inifrån utifrån de villkor som finns i vårt samhälle. Det handlar dels om att vi har många duktiga ingenjörer här men även en hög digital tillgänglighet är en del tillsammans med en rad andra faktorer. Terrence menar att för att den svenska startup-kulturen ska fortsätta utvecklas och växa ska vi fortsätta att göra det vi hittills gjort och som komplement till det, behöver vi bli bättre på att nätverka. Läs mer om Terrence här: KTH LinkedIn Cogeneration.se...
Lycklig lönsamhet, eller ”sminka grisen”?

Lycklig lönsamhet, eller ”sminka grisen”?

Det är inne att prata om värderingar, kultur och att ”leva som man lär”. Organisationer lägger ner stora (!) summor på att ”ta fram” ett antal värdeord. Det finns en lista med ca 50 ord som man skulle snabbt kunna välja ifrån istället – om det bara är orden man är ute efter. I det här samtalet med Helena Timander och Marie Alani kommer vi inte att prata om de specifika orden, utan om det som skapar en framgångsrik kultur. Att arbeta värderingsstyrt och att tydliggöra sin kultur är inte ett ”projekt”, utan istället en ständigt pågående process. Orden, eller semantiken, är viktig, men det stora och stärkande/förändrande arbetet handlar om att tydliggöra kulturen och översätta orden till beteenden. De beteenden man vill se, och vilka beteenden som inte är förenliga med det man vill åstadkomma. Arbetet med ett företags kultur kan alltså handla om att antingen tydliggöra kulturen man har och vara proaktiv i det, ELLER bestämma sig för en förändringsresa i riktning mot den kultur man vill ha. Ledarskapet blir avgörande. Mod. Nyfikenhet. Tålamod. Det och mycket annat får du lyssna till i vår podcast. Vill du veta mer om Vision Takeoff? Kolla här: Hemsida: www.visiontakeoff.com LinkedIn: Vision Takeoffs företagssida Facebook: Vision Takeoffs sida Twitter: @VisionTakeoff eller läs mer om Helena Timander här och om Marie Alani Linked In Helena Timander Marie Alani Läs mer om “Lycklig lönsamhet”, boken,...
Jävla skitsystem – när system har blivit viktigare än människan och produktiviteten i ett företag

Jävla skitsystem – när system har blivit viktigare än människan och produktiviteten i ett företag

Vi har träffat Jonas Söderström som är fd. journalist och numera föreläsare, författare och UX-utvecklare på företaget InUse. Och han är av initierade i det närmaste ansedd som en guru inom sitt gebit. I dagarna släppte han den andra utgåvan av boken ”Jävla skitsystem” som handlar om hur människors arbetstids äts upp av olika datasystem. Hur vi ofta känner oss idiotförklarade helt i onödan. Att vi lägger tid på fel saker och att vi upplever vår arbetstid ätas upp, beror helt enkelt oftare på dålig design och ologisk utformning. Icke användarvänlig helt enkelt. “Ena gången sitter ‘enter’ på höger sida längst ned, andra gånger sitter den knappen mitt på sidan och heter ‘spara’, för att en tredje gång vara placerad i högra hörnet längst upp och då heter den istället ‘arkivera’.” Det är inte lätt att vara en bra ledare när medarbetare och chefer i en organisation har tio olika datorsystem att förhålla sig till och rapportera i under en normal arbetsdag. Jonas menar vidare att datasystemen även kommit att fungera som kontrollsystem – vår tids byråkrati – vilket ökar stressen hos den enskilda medarbetaren och sänker produktiviteten. Han menar att vi är tillbaka till Taylorismen, vilken som organisationsmodell och -tänk inte alls passar in i vår numera ytterst digitaliserade värld. I dag, när användaren och kunden står i fokus, gäller det att se till att tekniken är anpassad till människan och inte tvärtom. Jonas Söderströms bok ”Jävla Skitsystem” hittar du här. Twitter @jonas_blind_hen På LinkedIn...
”Det finns inget glastak”

”Det finns inget glastak”

Vårt spännande samtal med Jackie rymmer många saker. Inledningsvis pratar vi förstås om karriär, sociala medier, personligt varumärke och annat ”fyrkantigt”. Spännande utmanande tankar kring att det inte finns något glastak för kvinnor, hur föräldraskapet skapar självmedvetenhet och ger möjlighet till en uppgradering av oss som människor. ”Du blir bättre av att vara förälder, om du tar möjligheten”. Vilken nytta vi ”äldre” kan dra av de perspektiv vi har av 80-, 90- och 00-talet. De perspektiven har inte en 23-åring… En medarbetare bygger, utöver sin egen framgång, också ledarens framgång, teamets totala insats är det ledaren levererar in till organisationen. Många ledare är tyvärr bara rädda att jämföras med sina medarbetare. Ledaren behöver bli varse detta, jobba med sig själv och sina rädslor. Det ser Jackie betydligt tydligare nu, då hon med hjälp av terapi numera har förmågan att med hjälp av sin förståelse för sina rädslor kan ”kroka i” sina kunders rädslor. Med den empatin är det lättare att kunna hjälpa kunden där kunden är – att komma förbi rädslorna, hantera dem. ”Gå i terapi, det är asbra!” BLI TRYGG. Tack, Jackie, för ett mycket spännande och givande samtal! Jackie på LinkedIn Jackie på Twitter Jackies blogg Om Jackies...

Pin It on Pinterest