De gamla affärsmodellerna fungerar inte längre

De gamla affärsmodellerna fungerar inte längre

Att skapa värde och affärsnytta i den sociala digitala världen handlar först och främst om ett förändrat tänkande. De gamla affärsmodellerna fungerar inte längre och den traditionella värdekedjan gäller inte heller, det säger Birgitta Edberg VD för Dataföreningen i Stockholm och författare till boken ”Social affärsutveckling i nätverksekonomin”. 2010 gjorde Birgitta Edberg en studie på IBM, Telia Sonera och Dustin där hon prövade gamla teorier för affärsmodeller mot den nya teknologiska utvecklingen. I sin bok presenterar och förklarar hon ett nytt medielandskap och dess påverkan på hela företaget, affärsmodeller och kommunikation. Här finns en mängd nya möjligheter men det vänder samtidigt upp och ned på det vi vet om affärsmodeller och marknadskommunikation. En av flera viktiga slutsatser är att om affärsmodeller i en digitaliserad tid skall fortsätta vara värdeskapande behöver de transformeras. Följden blir att även det sätt på vilket vi mäter affärer behöver förändras. Vi kan inte mäta på ett gammalt sätt i en nya tid med en ny spelplan och nya spelregler. Hur vi kommunicerar i det digitala medielandskapet påverkas också. Klick, banners och räckvidd är begrepp ur en gammal tid. I dag behöver vi hitta nya ord som bättre definierar och beskriver det vi gör och vad som sker. Social, push och pull, community och nätverksekonomi är några av framtidens begrepp för affärsmodeller. Birgitta Edberg är även VD på Thinking Media som gett ut boken ”Social affärsutveckling i nätverksekonomin”. Hon har marknadsanalytiker och har en fil kand i Affärsutveckling & Service Management och en fil kand i journalistik – digital specialisering, samt beteendevetenskap. Du kan också följa Birgitta på Twitter på...

Pin It on Pinterest